Sơ đồ tổ chức

« Quay lại

Nhân viên

Công ty có 02 cử nhân kinh tế, 6 kỹ Sư, 80 công nhân kỹ thuật lành nghề, và 27 công nhân phụ.

Văn phòng

 

 

 
  
  
Bộ phận Số người Tham khảo
 Tổ chức hành chánh 03   
 Kế toán  03  
 Kỹ thuật 06   
 Kinh doanh 03   
 Kiểm tra chất lượng 03   
  Phân xưởng  Phân xưởng 103   
  Total/ Tổng cộng   121  

 

iconCó thể bạn cần biết ?!